Obilie a deštrukcia mozgu

By : | 0 Comments | On : marec 7, 2014 | Category : Stravovanie, Zdravie

Autor: Sayer Ji
Zdroj: Gábor Szendi

Mnohí si myslia, že ak glutén (lepok) nespôsobí očividné črevné príznaky, v tom prípade nemôže byť s ním žiadny problém. Glutén je oveľa podlejší, môže spôsobiť rad takých neurologických príznakov, v súvislosti ktorými nevzniká ani dojem, že by išlo o patologickú reakciu na glutén.

Odborníci a laici si stále viac a viac uvedomujú, že mozog a črevný systém sú v úzkom spojení ( toto nazývajú mozgovo-črevnou osou), dôsledkom čoho začínajú brať čoraz vážnejšie teóriu, v zmysle ktorého obilniny- obsahujúce glutén-, môžu poškodzovať funkčnú schopnosť mozgu.

Kniha Dr. William Davis- (Wheat Belly)-, evidovaný na zozname bestsellerov New York Times, bol veľký krok vpred pri zvyšovaní povedomia o návykových (adiktívny) účinkoch gluténu, kniha Sayer Ji-ho s názvom „ Tienistá strana obilia“ (The Dark Side of Wheat), poukazuje na témy adiktívnych dôsledkov, a Dr. David Perlmutter v novej knihe „Obilninový mozog“ ( Grain Brain) preberá vplyvy gluténu na mozog.

Koniec koncov, ak obilie je častou príčinou chronického poškodenia čriev pri citlivosti na múku (celiákii) a aj pri gluténovej senzitivite , ale nie celiákového typu, potom nie je sa čo čudovať nad tým, že ak glutén poškodzuje nervový systém tzv.„druhého mozgu“ alebo „črevného mozgu“, potom môže mať negatívny vplyv aj na centrálny nervový systém.

A naozaj, výskumný projekt Greenmedeinfo v biomedikálnom odbore na tému v súvislosti s obilninami obsahujúce glutén, našiel 200 štúdií, ktoré hovoria o škodlivých účinkoch gluténu. Rebríček vedie práca, ktorá sa zmieňuje o 21 druhoch neurotoxických mechanizmoch v súvislosti s tými, ktoré sa zmieňujú o škodlivých účinkoch gluténu. Tieto neurotoxické vplyvy, počnúc od neuropátie cez ataxiu, smerujú k takým akútnym psychiatrickým stavom, ako sú mánia a schizofrénia.
(Viac o negatívnych vplyvoch gluténu môžete čitať TU ).

V nedávno publikovanom štúdiu v Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry-i, ktorého názov je „Hyperdráždivý mozog a celiákia odolávajúca ošetreniam: popisuje jeden nový syndróm“ (Hyperexcitable brain and refractory coeliac disease: a new syndrome,”), medzi všeobecnejšími „chorobami súvisiace s gluténom“ (ChSG) so širším významom, a meno syndrómu je zároveň aj názov článku.

Podľa štúdia, „ Kým celiakia je najzámenjšia ChSG, najčastejšie neurologické funkčné poruchy sú mimočrevné prejavy, ktoré v sebe zahŕňajú také poruchy, ako ataxia malého mozgu, neuropátia, bolesti hlavy, abnormálne stavy bielej hmoty“. (Biela hmota: (lat. substantia alba) je typ tkaniva miechy a mozgu. Obsahuje vysoký podiel myelinizovaných nervových vlákien, nazývaných neurity (axóny), ktoré sú vláknami neurónov).

Autori poukazujú na to, že objavujúce sa neurologické symptómy dôsledkom toxicity gluténom, sa môžu prejaviť spolu s poškodením čriev, alebo aj bez poškodenia. Pokým poškodenie čriev, indukované obilím, sa vyskytuje oveľa častejšie, ako by si to mysleli [GreenMedInfo.com, na elektronických lekársko-vedeckých stránkach PubMed –u, pozbieral viac než 300 nepriaznivých zdravotných účinkov spôsobené gluténom. Zoznam viď tu: http://www.greenmedinfo.com/toxic-ingredient/wheat ], problémy súvisiace s gluténom presahujú rámec problémov črevných stien, po tzv. „mimočrevné“ škodlivé problémy.

Pretože „glutén“ je zastrešujúci termín, a z farmaceutického ponímania v skutočnosti obnáša celkom až 23 tisíc bielkovín, niet sa čomu čudovať, že po jeho konzumácii sa prejavujú neurologické a kognitívne príznaky.

Toto nové vyšetrenie nás oboznamuje s prípadmi 7 pacientov, ktorých vybrali z pomedzi 540 chorých, trpiaci na neurologické problémy dôsledkom gluténu. Títo siedmi pacienti trpeli myoklonickým trasom (mimovoľné krátke, kŕčové zášklby, kŕče svalov alebo ich častí, často s malým pohybovým účinkom). Tieto prejavy začali na tvári, na jazyku, na nohe a následne prešli na iné partie tela. Prejavy trasenia boli takej intenzity, že 5-ti chorí dostali epileptické záchvaty, ktoré sa vyvinuli zo záchvatu typu Jackson.
Záchvat typu Jackson je odvodený z abnormálnej elektrickej aktivity primárnej motorickej kôry mozgu, ktorá spôsobuje rôzne pohyby, ako je slinenie, mlčanie, alebo zdanlivo cielené pohyby, napr. otáčanie hlavy. Ďalej, každý jeden pacient trpel ataxiou chôdze, čo znamená narušenie funkcie koordinácie úmyselných telesných pohybov.

Podľa EEG, v kôre motorickej časti mozgu boli spozorované mikro-výboje, ktorých dôsledok je tras svalov. Ďalšie vyšetrenia vykázali aj menšiu aktivitu malého mozgu, ktorý teraz klasifikovali ako druhotný jav, ktorý rozlišoval prípady od javu nazývaný gluténová ataxia, v ktorom ataxia malého mozgu predstavuje hlavný charakter. Pre každého chorého predpísali bez-gluténovú stravu, ale potom, ako sa zastavila produkcia protilátok, ako odpoveď organizmu na glutén, ešte aj po tom zostalo poškodenie črevného systému, ktorú nazývajú celiákiou – chorbou, kt. odoláva pošetreniu. Vedci predpokladajú, že tento syndróm- napriek tomu že je zriedkavý – je najčastejším neurologických prejavov celiákie. Vedci dospeli k záveru, že: „Príznaky novo-popísaného syndrómu vedú, cez lokálny tras svalov, po permanentnú čiastočnú epilepsiu, ktoré pokrývajú celý spektrum klinických svalových kontrakcií kortikálneho (týkajúci sa kôry) pôvodu. Toto ochorenie sa dá pravdepodobne len zriedkakedy rozpoznať a jej liečenie je obtiažne. ”
Toto vyšetrenie je samozrejme len vrchol ľadovca chorôb súvisiace s gluténom. Môže to ale generovať novú pozornosť na choroby z mozgových deštrukcií a na poruchy mentálnych funkcií, spôsobené gluténom.

Uvediem niekoľko ďalších článkov o spojitosti mozgu a gluténu:

• Vysoká frekvencia detekovateľnosti citlivosti lepku pri sporadickej a hereditárnej (dedičnej) ataxii malého mozgu. A high prevalence of gluten sensitivity is found in sporadic and hereditary cerebellar ataxia. A high prevalence of gluten sensitivity is found in sporadic and hereditary cerebellar ataxia. – Ann Neurol. 2001 Apr;49(4):540-3. PMID:
• U kubánskych chorých na ataxiu malého mozgu a miechy druhého typu, je častejší výskyt antičastíc na gliadín. Antigliadin antibodies are found at a higher prevalence in Cuban patients with spinocerebellar ataxia type 2. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008 Mar ;79(3):315-7. Epub 2007 Oct 19.
• U kubánskych chorých na ataxiu malého mozgu a miechy druhého typu, je častejší výskyt antičastíc na gliadín. Antigliadin antibodies are found at a higher prevalence in Cuban patients with spinocerebellar ataxia type 2. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1999 Jan ;66(1):32-5.
• Epilepsia neznámeho pôvodu, spôsobujúca kalcifikáciu, môže byť vysvetľované nediagnostikovanou celiákovou chorobou. Epilepsy with cerebral calcifications of unexplained origin may likely be caused by undiagnosed celiac disease. Lancet. 1992 Aug 22;340(8817):439-43.
• Pri skleróze multiplex je gluténová senzibilita klinicky dokázaný problém. Gluten sensitivity is a clinically confirmed problem in multiple sclerosis. Ann N Y Acad Sci. 2009 Sep;1173:343-9. Ann N Y Acad Sci. 2009 Sep;1173:343-9.
• Na Taiwane senzibilitu gluténu dávajú do súvislosti s ataxiou malého mozgu. Gluten sensitivity is associated with sporadic cerebellar ataxia in Taiwan. Acta Neurol Taiwan. 2010 Dec;19(4):263-9.
• Bolesti hlavy a abnormalita stavu bielej hmoty mozgu, môžu byť v spojení so senzivitou na glutén. Headache and CNS white matter abnormalities may be associated with gluten sensitivity. Neurology. 2001 Feb 13 ;56(3):385-8.
• Oproti vykonaným kontrolám, našli vysoko signifikantné nárasty protilátok IgG a IgA gliadínu, u pacientov s roztrúsenou sklerózou, ako aj v počte protilátok IgA kazeínu. Highly significant increases compared with controls were found in patients with multiple sclerosis for IgA and IgG antibodies against gliadin and gluten and IgA antibodies against casein. Acta Neurol Scand. 2004 Oct;110(4):239-41.
• Schizofrénni pacienti vykazujú nové imunitné reakcie na lepok Individuals with schizophrenia have a novel immune response to gluten. Schizophr Res. 2010 May;118(1-3):248-55. Epub 2009 Sep 11.
• Príznaky chorôb senzibility gluténu a celiákie bolo badať u čerstvo vzniknutej psychóze a u schizofrénov pri viacnásobne opakujúcej sa chorobe. Markers of gluten sensitivity and celiac disease are increased in recent-onset psychosis and multi-episode schizophrenia. Biol Psychiatry. 2010 Jul 1;68(1):100-4. Epub 2010 May 14.
• U chorých na celiákiu v 6-10%-tách badať neurologické príznaky, najčastejšie ataxiu malého mozgu. Neurological symptoms occur in 6-10% of those with celiac disease, with cerebella ataxia being the most frequent symptom. Mov Disord. 2009 Dec 15;24(16):2358-62.
• U schizofrénov je hladina protilátok, typická pre celiákiu a citlivosti na glutén, neočakávane vyššia. Persons with schizophrenia have higher than expected titers of antibodies related to celiac disease and gluten sensitivity. Schizophr Bull. 2011 Jan;37(1):94-100. Epub 2009 Jun 3.
• Schizophr Bull. 2011 Jan;37(1):94-100. Epub 2009 Jun 3. Neurology. 2010 Sep 14;75(11):1003-8.
• V Japonsku u chorých na ataxiu malého mozgu dospelých, sú časté symptómy gluténovej senzivity. There is a high prevalence of gluten sensitivity in Japanese patients with adult-onset cerebellar ataxia. Intern Med. 2006;45(3):135-40. Epub 2006 Mar 1.

 

Zdroj: Obilie a deštrukcia mozgu | paleolit.sk.

Share This Post!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>