Sepp Holzer – Farma Krameterhof – Projekt Permakultura

By : | 0 Comments | On : marec 7, 2014 | Category : Záhrada

Sepp Holzer - Farma Krameterhof - Projekt Permakultura

Sepp Holzer je rakúsky farmár, prezývaný aj ako “Agrárny rebel”. Jeho farma sa nachádza v nadmorskej výške 1500 metrov nad morom. Pestuje tu kiwi aj citróny. Je inšpiráciou pre farmárov z celého sveta.

Holzerová permakultúra je prirodzená forma poľnohospodárstva, ktorá pracuje s cyklami a interakciou s prírodou. Podnikanie v súlade s prírodou môže byť nielen prospešné, ale tiež ekonomicky veľmi výhodné.

“Naučte sa hovoriť s prírodou, naučte sa ju správne posúdiť. Čo vám ponúka? Ten, kto sa učí pozorovať, nájde medzery v produkcii a v každej oblasti poľnohospodárstva, ktoré mu umožnia prežiť,” hovorí Sepp Holzer.

Prírodné myslenie, život aj práce nie sú potrebné len pre riadenie, je to životný postoj, ktorý prechádza všetkými oblasťami života a nič nevylučuje. Ide o to, prijať zodpovednosť za náš súčasný svet, za všetko živé, a s odvahou prevziať zodpovednosť za zachovanie znesiteľného sveta. Náš vývoj sa pohybuje rýchlo vpred, je potrebné premýšľať dopredu, namiesto nekritického nasledovania štandardných metód.

“Opýtajte sa prírody, vášho pozemku, vašej vody, vašich zvierat, ako sa cíti pod vaším vedením.”

Holzerova permakultúra zahŕňa terénne úpravy, výstavby terás, zvýšených záhonov, vodných záhrad, rybníkov, kompostové retenčné nádrže, suché a mokré biotopy, malé klimatické zóny, atď. Ďalej agrolesníctvo (zaradenie stromov a kríkov do poľnohospodárskeho využitia), rybolov, šľachtenia vodných rastlín, chov zvierat, ovocné sady a kultivovanie liečivých bylín.

Je to vývoj sebestačného systému, hospodárenie v symbióze s pôdou, ktoré umožňuje každému jednotlivcovi navrhnúť si svoju osobnú životnú stratégiu.

Holzerova permakultúra je už praktizovaná veľkým počtom tuzemskými i zahraničnými firmami, inštitúciami aj v rámci veľkých projektov. Ukazuje alternatívne využitie metód v extrémnych oblastiach (od alpských oblastí, ako je Krameterhor v Lungau, cez suché oblasti v Španielsku a Portugalsku), zaoberá sa intenzívne rehabilitáciou oblastí poškodených katastrofami (povodne, erózia, búrky a pod.), plánovaním komplexných projektov až do vytvorenia prírodné úžitkovej krajiny. Osobitný dôraz kladie na hydrológiu krajiny, pretože voda je život!

Holzer pestuje svoje plodiny bez použitia hnojív a pesticídov, je energeticky nezávislý, len výnimočne používa ťažkú ​​techniku, spracováva tradičné rastliny, rovnako ako burina, jeho farma je ekonomicky úspešná aj bez dotácií, a predovšetkým, zanecháva za sebou úrodnú ekologicky čistú krajinu pre budúce generácie .

Holzer na svojej farme organizuje pravidelné semináre, napísal niekoľko kníh, cestuje po celom svete, kde sa zúčastňujú rôznych projektov.

Sepp Holzer

Internetové stránky Seppa Holzera s informáciami o jeho knihách, seminároch a projektoch nájdete tu: www.krameterhof.at

Reportáž z návštevy českých priaznivcov permakultúry u Seppa Holzera

Zdroj: Youtube

Hospodárenie s prírodou
Prípadová štúdia úspešného permakultúrneho systému.
Rakúska Sibír, Lungau, 100 km južne od Salzburgu, je najchladnejšia oblasť Rakúska.
Zima je tu v údolí krutá a začína veľmi skoro.
Neobvyklý terén tu na Kameterhofu vyžaduje veľmi odlišný prístup k hospodáreniu. Horskí farmári Sepp a Veronika Holzer vytvorili v 1500 mnm rajskú záhradu. Na tejto farme funguje všetko trochu inak ako na okolitých farmách. Chovajú tu na príklad ošípané Turopolje, vzácny druh z Chorvátska. Tu žijú spokojne vonku celý rok. Fantastický úspech Seppa Holzera je výsledkom prírodného hospodárenia na jeho 45 ha farme. Príbeh tohto úspechu bol uvedený na Expo v Hanoveri v roku 2000. Výstava Expo predviedla koncept udržateľnosti poľnohospodárstva v horských oblastiach. Za 30 rokov sa Krameterhof stal symbolom toho, čo sa dá premakulturou dosiahnuť. Dobre ukazuje, ako môže spoločnosť fungovať bez toho, aby degradovali pôdu, a ako si pritom farmár môže zarobiť na slušné živobytie.
Od okamihu, kedy začal, Sepp Holzer porušil všetky pravidlá konvenčného hospodárenia. Je príkladom pre farmárov na celom svete. Súdiac na základe počtu návštevníkov na farme, jeho neortodoxná metóda budí obrovský záujem. “Čerešne, rastie tu veľa čerešní, veľa rôznych odrôd.” Medzi 1100 a 1500 mnm rastú čerešne takmer na hranici horského stromového pásma. 15 odrôd čerešní, vysadených v rôznych nadmorských výškach, zreje v rôznu dobu. Farmár tak priebežne zbiera od júna do septembra. Ovocná záhrada v 1500 mnm prekvapuje svojou druhovou pestrosťou. Kiwi normálne potrebuje veľa tepla. Kaštanovník normálne tiež rastie v teplých oblastiach. Aj citróny … Nájdete tu v Alpách ohromné ​​množstvo stredomorských plodín. Ako je to možné? Aké je Holzerovo tajomstvo?
Celý život je postavený na jemnej rovnováhe ekologických systémov. Ak sa táto rovnováha naruší, naruší sa aj schopnosť prírody uspokojovať naše potreby. Rastliny a hmyz prirodzene spolupracujú. Pozorovanie ich vzťahov učí farmárov, ako byť produktívnejší bez znehodnocovania pôdy. Ak porozumiete tomuto procesu, pochopíte celú filozofiu permakultúry. Aplikáciou všetkých týchto znalostí farmár vytvára sebaudržateľné ekologické partnerstvá. Potrebuje všetkých partnerov – zvieratá i rastliny. Potom môže byť farmár spokojný. Rozmanitosť prináša odmeňujúcu úrodu, bez poškodzovania zdrojov pre budúce generácie.

Sepp Holzer - Krameterhof

Na rozdiel od dnešného priemyselne rozvinutého poľnohospodárstva, pôda je tu každým rokom bohatšia, jej úrodnosť sa neustále zlepšuje. V konvenčnom poľnohospodárstve sa pôda pravidelne orie a ošetruje chemickými látkami, utužuje sa ťažkou mechanizáciou, nemôže dýchať a je chudobnejšia a chudobnejšia každým rokom. Monokultúra vyžaduje vysoké dávky hnojív a pesticídov. Je to sústavný boj proti prírode. Výsledkom je, že mnoho rastlín a živočíšnych druhov vymiera. Podzemná voda je otrávená. Chuť a nutričná hodnota plodín sa stráca. Z dlhodobého hľadiska výživa ľudskej spoločnosti trpí. Ironicky, intenzívne hospodárenie je neefektívne. Využíva viac energie a zdrojov, než produkuje. Vysoké náklady na výrobu, skladovanie, prepravu a marketing narastajú každým rokom. Vstup energie je oveľa vyššia ako kalorická hodnota úrody. Dnešné poľnohospodárstvo je stratové. Funguje len za podpory obrovských dotácií. Každý rok takmer 50% rozpočtu EÚ vystavuje na udržanie neefektívneho moderného poľnohospodárstva. Avšak príroda tiež platí vysokú cenu. Lokálne ekosystémy sú zničené. Pôda sa stráca vďaka erózii a nedostatku živín, krajina sa stáva holú a neúrodnú.

Celé údolie, kde Sepp Holzer žije, je tiež pokryté monokultúrou, nekonečným smrekovým lesom. Podľa Holzera je problém v tom, že smreky majú plytké korene. Tie nie sú schopné stabilizovať prudké kopce Lungau. Výsledkom tejto “smrekové púšte” sú erózie pôdy a povodne v údoliach. Na ochranu pred nevyhnutnou pohromou je potreba stavať priehrady.
V 60. rokoch sa Sepp Holzer rozhodol prejsť na permakultúru. Už 40 rokov vytvára úrodnú krajinu plnú rybníkov a terás. Terasami sa inšpiroval na ryžových poliach v Ázii, kde zabraňujú stratám vody a minerálnych látok. Jar v Lungau. Sepp si prenajal nový kus zeme. 5 ha zvažujúca sa lúky. Najskôr vyrobí terasy. Jedna z mála príležitostí, kedy používa ťažkú ​​techniku.
“Bager terasuje kopec, aby sa zastavila erózia pôdy. Pôda a vlaha sa zadrží na mieste. Keď prídem k novému kusu krajiny, ako je tento, najskôr musí byť zterasovaný. Niečo to samozrejme stojí, ale je to veľmi ekonomické. Nemusím zavlažovať, hnojiť a nepotrebujem drahé vybavenie. Akonáhle je táto práca raz hotová, zostane hotová po generácie. “ Hovorí Holzer.
Sadenie začína ešte počas doby, kedy bager robí terasy. Bude tu zasadené viac než 1500 ovocných stromčekov. Ovocný les s mnohými druhmi. “Teraz sadím slivky, jablone, hrušky a ďalšie. Zasadím strom a pridám kamene, ak ich mám. Potom príde na rad zmes semien. To je tá najdôležitejšia vec. V tejto zmesi semien sú zeleniny, podporné rastliny, kvety, plané i vzácne rastliny. Je tam 40-50 rôznych rastlín. Siatie prebieha jednoducho, semená sa rozhodí všade, kde je miesto. ”
Rôznorodosť rastlín a ich koreňový systém stabilizujú pôdu, zabraňujú erózii. Jarné práce sú hotové. Teraz je čas sledovať, ako všetko rastie a kvitne. Už za niekoľko týždňov sú na terasách vyrastené rastliny. Sepp a Veronika Holzer obhospodarujú svoju pôdu spoločne 30 rokov. Poľnohospodárstvo je ich životný štýl. Každá prechádzka po farme je plná nových objavov. Z každého štvorcového metra sa dá niečo zožať. Pozdĺž cesty rastie dokonca aj hlávkový šalát.
Sepp Holzer sa naučil všetko pozorovaním prírody. Jeho skúsenosti sú jediným zdrojom vedomosti, ktorému verí. Už ako dieťa si Holzer tajne vytváral malé záhradky a pozoroval prírodu pri práci. Objavil, že čím väčšia je rozmanitosť rastlín, tým menej sa tam vyskytuje škodcov, a tým stabilnejší je celý systém. Využil túto znalosť na Krameterhofu pri zosadzovanie rastlín do skupín, ktorým hovorí “rastlinné rodiny”. Tisíce ovocných stromov a kríkov sú obklopené šaláty, zeleninou, obilím a mnohými druhmi bylín. Vedľa ovocných stromov nájdete náprstník červený. Tento farebný zmätok má svoj ​​účel. V “rastlinné rodine” jedna rastlina podporuje potreby druhej – vlhkosť, dusík, živiny. Čo jedna rastlina vylúči, druhá prijme. To šetrí farmári veľa práce. Rastliny hnojí a poskytujú vlhkosť jedna druhej.
“Keď máte tú správnu vegetáciu, a je jedno, či to sú ovocné stromy alebo zelenina, vidíte, ako sa rastliny fantasticky vzájomne regulujú. Potrebujete rastliny s hlbokými, stredne hlbokými a plochými korene. Rastliny s hlbokými koreňmi vyťahujú vlahu a živiny z hĺbky 3-4 metrov, poskytujú prebytky aj tieň rastlinám s plochými koreňmi, ktoré preto neuschnú. Je to výmena, jedna rastlina pomáha druhej. Nemusíte si robiť starosti, či je niekde príliš sucho alebo príliš mokro, keď pracujete s pôdou správne. Musíte len počúvať a pozorovať. To je tá najdôležitejšia vec. ”
Sepp Holzer má na rozdiel od väčšiny farmárov rád kamene. Sú všade na jeho terasách a majú svoje výhody. Drží sa pod nimi vlhkosť, užitočná pre okolité rastliny. Táto jedlá huba profituje z vlhkosti pod kameňom az tepla, ktoré z neho sála. Kamene akumulujú slnečné žiarenie a slúži ako radiátor pre okolité rastliny. Napríklad skalná stena vytvára svoju vlastnú mikroklímu, ktorá umožňuje rast aj citlivým rastlinám v tejto nadmorskej výške. V 1300 mnm nájdete rastliny, ktoré by ste tu nikdy nehľadali. Tekvica rastúca na skalnatom podklade. Sepp Holzer hovorí týmto skalnatým miestam tepelnej pasce. Experimentuje s teplomilnými rastlinami. Vďaka kameňom tu rastie aj vínna réva.

Sepp Holzer - Krameterhof

Burina alebo škodcovia – Holzer to takto nerozlišuje. Každá rastlina a hmyz má svoju užitočnú funkciu. Krameterhof je organická farma, fungujúci bez chemických látok. Holzer nepoužíva žiadne hnojivá, ani pesticídy. Kľúčom k úspechu je harmónia rastlinných spoločenstiev. Ich rozmanitosť bráni tomu, aby sa jedna premnožila. Aj takzvané buriny plnia dôležitú úlohu. Tu je rastlina, ktoré si Holzer cenia. Boľševník veľkolepý. Tu je patrný dôležitý princíp permakultúry. Každý druh plní niekoľko dôležitých funkcií. Je užitočný v mnohých rôznych ohľadoch. 3 m vysoký boľševník produkuje mnoho biomasy. Obrovské kvety dávajú nektár včelám, včely dávajú Holzerovi med. Keď stonky uschnú, Holzer ich zožne. Žne semená, ktorými kŕmi ryby, alebo ich predáva do zvieracích obchodov. Suché stonky sa tiež dajú použiť ako palivové drevo. Dokonca sa z nich dá vyrobiť austrálsky hudobný nástroj didžerida.
Zvieratá majú v permakultúra tiež svoju úlohu. Holzer odpozoroval životný štýl myší, králikov a vysokej zveri. Vysádza ich obľúbený šalát a byliny, takže úrodu nechávajú na pokoji. Prečo by chodili na obilie, keď môžu mať šalát. Hlodavce mu za to ďakujú tým, že kypria pôdu a roznášajú korene rastliny, čími ch rozmnožujú.
Prečo by tu nemohli žiť aj ošípané? V Permakultúre majú tiež svoje miesto. Holzerove ošípané si život tu hore užívajú. Žijú vonku po celý rok a ušetria mu veľa práce. Rytím v zemi kypria pôdu medzi koreňmi stromov a vyvýšenými záhonmi a zabraňujú jej utuženie. Akonáhle odvedú svoju prácu v jednom sadu, vpustí je do ďalšieho. Neustále ryjú. Holzer volá svoje ošípané najlepší záhradníci. Holzer rád experimentuje s novými metódami. Neustále posúva hranice možného. Aj tlejúce kmene môžu ešte zohrať svoju rolu. Očkuje do neho spóry húb. Za pár mesiacov sa budú žať huby shitake. Holzer stále hovoríl, že sa snaží o nemožné. Ale on napriek tou vie, že bude žať svoje vlastné huby tam, kde by sa konvenčným farmárom ani nesnívalo.

Voda prináša život. Holzer si je plne vedomý jej dôležitosti v zdravom ekosystéme. Keď prevzal Krameterhof, rozhodol sa kúpiť všetky pramene v okolí. Za uplynulých 30 rokov toto opatrovníctvo využil skutočne dobre. Založil cez 70 rybníkov a vodných záhrad o ploche viac ako 3 ha.
Rybníky, priekopy, rúrky. Holzer využíva vodu rôznymi spôsobmi. Vodná elektráreň vyrába dosť elektrickej energie na zásobenie celej farmy. Rybníky a mokrade prekypujú životom. Žije tu mnoho rýb, žiab, vodných rastlín, hmyzu. Holzer navrhuje svoje rybníky ako prírodné prostredie. S koreňmi stromov a plytčinami. Mladé rybky nachádzajú úkryt pred prirodzenými predátormi. Dravci aj korisť sa tu uživia bez toho, aby ich Holzer musel kŕmiť. Ryby využívajú plytčiny k treniu. Dokonca exotické ryby, ako je japonský koi kapor, žijú v tejto nadmorskej výške. Teplota vody je vysoká, opäť vďaka kameňom, ktoré Holzer umiestňuje do každého rybníku. Zahriate od slnka následne pozvoľna uvoľňujú teplo späť do vody. Vodné rastliny milujú teplú tečúcu vodu.
Tunajšia klíma je silne ovplyvnené rybníky. Slnko sa odráža od vodnej hladiny do strání. Tým sa vytvára unikátna mikroklíma. Opäť vzniká tepelná pasca. Tepelná pasca je výborná napríklad pre čerešne. Vyvýšené záhony majú tiež svoje mikroklímu. Sú navrhnuté tak, aby zabránili prevládajúcim vetrom vysušovať a ochladzovať zem. V lete vyvýšené záhony ani nenájdete, sú plne pokryté kvetmi.

Krameterhof

Holzer pestuje staré odrody zemiakov. Je ťažké zohnať ich semená. Tiež pestuje nové krížence zemiakov exotických farieb. Rozmnožovanie zemiakov semenami je v dnešnej dobe v podstate neznáme. “Semená zemiakov používam na generatívne rozmnožovanie. Pre vytváranie nových odrôd. Dva typy rastlín sú opelené hmyzom a skrížené. Výberom odrody, ktorá vznikne opelením, môžem mať zemiaky najexotickejších farieb. Mám rôzne zemiaky. Úplne fialovej, tmavomodré, ale aj s bielymi okrajmi. ” Kríženec dvoch zelenín, cukety a tekvice. Čierna kukurica, jedna z typických odrôd domorodých Američanov. Divoký špenát. A mnoho iných rôznych úžitkových plodín.
Na Krameterhofu prechádza leto v jeseň a raž práve dozrela. Pred 30 rokmi to začalo 1 kg zrna. Dnes raž rastie po celej farme. V lese i pozdĺž ciest. Jej “rastlinná rodina” obsahuje mnoho rôznych zelenín, ako napr. šalát alebo kvitnúcu čakanku. Každá rastlina svojím spôsobom obilie podporuje. Napríklad slúži ako potrava pre divé zvieratá.
Aj zber vykonáva Holzer po svojom. Používa čo najmenej mechanizácie. Drahé stroje nie sú pre farmárov ekonomické, hovorí Holzer. Pár žne svoje cenné obilie tradične ručne a tým šetrí peniaze za nákup a údržbu mechanizácie. Obilie sa dá použiť mnohými spôsobmi. Zrno sa buď zomelie na múku, alebo predá. Nová slama sa používa na matrace pre hostí seminárov, ktoré Holzer usporadúva. Tiež slúži ako mäkký podklad pre prevoz tekvíc, ktoré sa zberajú v rovnakom čase. Ďalšou pravidelnou sezónnou činnosťou na tejto farme je zber semien. Mnoho semien menej obvyklých rastlín sa zbiera pre zachovanie druhu do budúcnosti. Semená sú sušené a uskladnené vo vreciach. Vďaka produkcii vlastných semien sú Holzer nezávislí na veľkých semenárskych spoločnostiach. Semená tiež predávajú. Semená vzácnych druhov, ako je tento horec, sú medzi jeho zákazníkmi veľmi obľúbené.

Holzerovci milujú prírodu. Ale musia byť aj schopní obchodníci, aby hospodárili ekonomicky, sledujúc základný princíp – minimum práce, maximálny efekt. Znie to ako raj. Avšak stále tu zostáva veľa práce na každý deň.
Aj v čase zberu je dôležitá rozmanitosť. Do predaja ide veľa druhov húb, zeleniny, ovocia, obilia, bylín, rýb. Na rozdiel od svojich kolegov, Sepp Holzer nie je závislý len na jednej plodine. Jeho príjem je stabilnejší, takže nepotrebuje dotácie. Holzer tiež predáva svoje stromy. Predáva ich so zemou, v ktorej rastú, a ktorá samozrejme obsahuje rastlinné spoločenstvo. Týmto spôsobom garantuje, že sa každý strom ujme a porastie. Produkcia sa skladuje v pivniciach. Sú vyhĺbené v zemi a udržujú si ideálnu teplotu. Ovocie tu vydrží čerstvé po celý rok. Holzer prenajíma svoje tri horské chaty ľuďom, ktorí stoja o to vyskúšať si jednoduchý život v prírode a jesť produkty, ktoré nájdu okolo.
“Pestujte lokálne, predávajte lokálne.” To je ďalší filozofie permakultúry. Mnoho z jeho zákazníkov za ním jazdí osobne, doprava je minimálna. Reďkovky a tekvica pre miestnu reštauráciu. Kuchár trvá na najvyššej kvalite a oceňuje Holzerovu produkciu. Večer si hostia pochutnávajú na čerstvej miestnej produkcii.

Za posledné tri roky narástlo množstvo zvedavých návštevníkov na jeho farme Krameterhof. Učia sa starej poľnohospodárskej technike úrody, mlieť obilie, piecť chleba, vyrábať maslo. Zdieľanie svojich obrovských vedomostí s ľuďmi je ďalšou činnosťou Seppa Holzera a jeho ďalším dobrým príjmom. Viac a viac farmárov sa zúčastňuje na jeho prehliadkach a seminároch. Farmári začínajú chápať, že nastáva čas prehodnotiť svoje praktiky. Stoja fronty na Holzerove rady ohľadne permakultúrnej metódy. Sepp Holzer má pre týchto farmárov veľké pochopenie. Chce im pomôcť začať znovu spolupracovať s prírodou a uvedomiť si potenciál pre využitie krajiny prospešným a produktívnym spôsobom.
“Vytvorte prirodzený cyklus a príroda bude pracovať pre vás, každá rastlina, každé zviera. Sledujte procesy. Nebudete potrebovať veľkú plochu krajiny, nepotrebujete stovky hektárov. S oveľa menšou obrábacou polochou môžete žiť dobrý život ako farmár. Spolupracujte s prírodou, nekonfrontujte ju, “hovorí Sepp Holzer.

Pred 40 rokmi, dávno predtým, než vznikol pojem permakultúra, začal Sepp Holzer budovať svoju zelenú, sebestačnú, ekologicku stabilnú farmu. Dnes má jednu z najväčších fungujúcich permakultúrnych fariem v Európe. Premenil smrekovú púšť na farmu, produkujúcu zdravé potraviny pre spoločnosť, vodnú energiu pre farmu a prostredie, ktoré zahŕňa zvieratá, rastliny a pôdu. Chce, aby sa k nemu pripojili ostatní farmári v údolí a aby spoločne vytvorili celú panorámu v permakultúrnom štýle. Klimaticky a ekonomicky je Lungau znevýhodnený región. Plán Seppa Holzera dáva ľuďom novú nádej. Aspoň sa zdá, že si to miestni farmári, lesníci a aj miestne úrady myslia. Na pravidelných stretnutiach hľadajú spôsoby, ako z týchto myšlienok vyťažiť spoločný zisk.
Permakultúra, tak ako je praktizovaná tu na svahoch údolia Lungau ukazuje, že udržateľná budúcnosť nemusí byť snom. Ak oni dosahujú tak ohromných výsledkov, predstavte si, čo sa dá dosiahnuť na typických farmách v nížinatých oblastiach Európy. Dokázali, že udržateľnosť je reálna možnosť. Ak sa pozrieme na škody, ktoré moderné poľnohospodárstvo pácha na krajine, je to možnosť, ktorú by sme mali vziať čoskoro veľmi vážne.

Sepp Holzer – Farma Krameterhof – Projekt Permakultura.

Share This Post!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>